Print

Skolestart august 2018

Børnehaveklasse

Kildegårdfolder

Skolestartfolder

Traditionsfolder

Åbnet-hus-folder 2017/18

Ansøgningsskema

Der er hvert år orienteringsmøde i oktober/november for kommende børnehaveklasser.

 • Linjefagslærere 2 timer pr. uge i både dansk og matematik
 • Undervisning hver dag kl. 8-13 i faste og trygge rammer
 • Tur til skolens egen lejr hvert år
 • Skolefritidsordning og lektiecafé
 • Lektiehjælpe med skolens faste lærere
 • Venskabsklasse – hvert enkelt barn har tilknyttet en elev fra 3. klasse

6.-10. klasse

Kildegårdfolder

Overbygningsfolder

Traditionsfolder

Ansøgningsskema

Der er informationsmøde for kommende 6., 7. og 8. klasser torsdag d. 22. februar 2018 og for 10. klasse torsdag den 18. januar 2018. Begge dage kl. 19.30

 • Gymnasieforberedende undervisning
 • Brobygning til gymnasiet i 8.-10. klasse
 • Linjefagslærere i alle fag
 • Karakterer fra 6. klasse og årsprøver i 8. klasse
 • Lektiehjælpe med skolens faste lærere
 • Tilbud om MasterClasses i f.eks. retorik
 • Introlejr i nye klasser og skilejrskole i 8. klasse