Print

Skolestart august 2020

Børnehaveklasse

 • Linjefagslærere 2 timer pr. uge i både dansk og matematik
 • Undervisning hver dag kl. 8-13 i faste og trygge rammer
 • Tur til skolens egen lejr hvert år
 • Skolefritidsordning og lektiecafé
 • Lektiehjælpe med skolens faste lærere
 • Venskabsklasse – hvert enkelt barn har tilknyttet en elev fra 3. klasse

Kildegårdfolder

Skolestartfolder

Traditionsfolder

Åbent-hus-folder til skolestart august 2020

Ansøgningsskema

Der er hvert år orienteringsmøde i oktober/november for kommende børnehaveklasser. Vi har i dette skoleår afholdt orienteringsaften for skoleåret 2020/21 den 14. november, men I er naturligvis meget velkomne til at henvende jer til vores skoleleder, Hans Kristensen, på 39 75 03 33, hvis I ønsker yderligere information om Kildegård og/eller ønsker en samtale med henblik på indmeldelse på skolen.

6.-7. klasse

Kildegårdfolder

Overbygningsfolder

Traditionsfolder

Ansøgningsskema

Vi har i dette skoleår afholdt orienteringsaften for skoleåret 2020/21 den 5. december, men I er naturligvis meget velkomne til at henvende jer til vores skoleleder, Hans Kristensen, på 39 75 03 33, hvis I ønsker yderligere information om Kildegård og/eller ønsker en samtale med henblik på indmeldelse på skolen.

 • Gymnasieforberedende undervisning
 • Brobygning til gymnasiet i 8.-10. klasse
 • Linjefagslærere i alle fag
 • Karakterer fra 6. klasse og årsprøver i 8. klasse
 • Lektiehjælp med skolens faste lærere
 • Tilbud om MasterClasses i f.eks. retorik
 • Introlejr i nye klasser og skilejrskole i 8. klasse

Vi opretter IKKE en ny 8. klasse pr. 1. august 2020

10. klasse

 • Gymnasieforberedende undervisning
 • Brobygning til ungdomsuddannelser.
 • Introarrangementer og introlejr
 • Skilejrskole
 • 3 terminsprøver
 • Linjefagslærere i alle fag
 • 3 forældrekonsultationer
 • Lektiehjælp med skolens faste lærere
 • Tilbud om MasterClasses i f.eks. retorik

Kildegårdfolder

Overbygningsfolder

Traditionsfolder

Ansøgningsskema

Der er informationsmøde for kommende 10. klasse torsdag den 23. januar 2020 kl. 19.30 på Kildegård Privatskole, Kildegårdsvej 87, 2900 Hellerup

Optagelse på andre årgange end de nævnte

Vi har venteliste til de fleste klassetrin, men ring til vores skoleleder, Hans Kristensen, 39 75 03 33, hvis I er interesserede i at få jeres børn optaget på et andet trin end de ovenfor nævnte.