Print

Skolestart august 2020

Børnehaveklasse

Kildegårdfolder

Skolestartfolder

Traditionsfolder

Åbent-hus-folder til skolestart august 2019

Åbent-hus-folderen er for de elever, der ER begyndt på Kildegård, men vi forventer, den har samme ordlyd for de elever, der begynder august 2020 - fraregnet datoerne!

Der er orienteringsmøde for børnehaveklasse 2020 den 14. november 2019 kl. 19.30.

Ansøgningsskema

Der er hvert år orienteringsmøde i oktober/november for kommende børnehaveklasser.

 • Linjefagslærere 2 timer pr. uge i både dansk og matematik
 • Undervisning hver dag kl. 8-13 i faste og trygge rammer
 • Tur til skolens egen lejr hvert år
 • Skolefritidsordning og lektiecafé
 • Lektiehjælpe med skolens faste lærere
 • Venskabsklasse – hvert enkelt barn har tilknyttet en elev fra 3. klasse

6.-10. klasse

Kildegårdfolder

Overbygningsfolder

Traditionsfolder

Ansøgningsskema

Der er informationsmøde for kommende 6. og 7. klasser 5. december 2019 og for 10. klasse torsdag den 23. januar 2020. Begge dage kl. 19.30.

Vi opretter IKKE en ny 8. klasse pr. 1. august 2020

 • Gymnasieforberedende undervisning
 • Brobygning til gymnasiet i 8.-10. klasse
 • Linjefagslærere i alle fag
 • Karakterer fra 6. klasse og årsprøver i 8. klasse
 • Lektiehjælpe med skolens faste lærere
 • Tilbud om MasterClasses i f.eks. retorik
 • Introlejr i nye klasser og skilejrskole i 8. klasse