Print

Skolestart august 2020

Børnehaveklasse

Kildegårdfolder

Skolestartfolder

Traditionsfolder

Åbent-hus-folder til skolestart august 2019

Åbent-hus-folderen er for de elever, der ER begyndt på Kildegård, men vi forventer, den har samme ordlyd for de elever, der begynder august 2020 - fraregnet datoerne!

Der er orienteringsmøde for børnehaveklasse 2020 den 14. november 2019 kl. 19.30.

Ansøgningsskema

Der er hvert år orienteringsmøde i oktober/november for kommende børnehaveklasser.

 • Linjefagslærere 2 timer pr. uge i både dansk og matematik
 • Undervisning hver dag kl. 8-13 i faste og trygge rammer
 • Tur til skolens egen lejr hvert år
 • Skolefritidsordning og lektiecafé
 • Lektiehjælpe med skolens faste lærere
 • Venskabsklasse – hvert enkelt barn har tilknyttet en elev fra 3. klasse

6.-10. klasse

Kildegårdfolder

Overbygningsfolder

Traditionsfolder

Ansøgningsskema

Der er informationsmøde for kommende 6. og 7. klasser 5. december 2019 og for 10. klasse torsdag den 23. januar 2020. Begge dage kl. 19.30.

 • Gymnasieforberedende undervisning
 • Brobygning til gymnasiet i 8.-10. klasse
 • Linjefagslærere i alle fag
 • Karakterer fra 6. klasse og årsprøver i 8. klasse
 • Lektiehjælp med skolens faste lærere
 • Tilbud om MasterClasses i f.eks. retorik
 • Introlejr i nye klasser og skilejrskole i 8. klasse

Vi opretter IKKE en ny 8. klasse pr. 1. august 2020