Print

FP9 2019

Fag Disciplin Standpunkt Afgangsprøve
Dansk Retskrivning 9,22 9,04
  Læsning 8,58 7,72
  Skriftlig fremstilling 8,89 8,96
  Mundtlig 8,86 9,11
Engelsk Skriftlig 9,10 9,41
  Mundtlig 8,99 9,84
Tysk Skriftlig

9,07

9,75
  Mundtlig 8,61 9,13
Fransk Skriftlig 7,66 8,90
  Mundtlig 7,32 10,13
Kristendomskundskab Skriftlig/mundtlig 8,54  
  Mundtlig   9,58
Historie Skriftlig/mundtlig 8,90  
  Mundtlig   5,95
Samfundsfag Skriftlig/mundtlig 8,76  
  Mundtlig   9,43
Matematik - uden hjælpemidler 9,81 9,52
  - med hjælpemidler 9,65 10,02
  Mundtlig 9,31 8,52
Fysik/kemi Skriftlig   6,71
  Skriftlig/praktisk/mundtlig 9,19  
Geografi Skriftlig/mundtlig 9,01  
  Skriftlig   6,71
Biologi Skriftlig/mundtlig 9,40  
  Skriftlig   8,50
Fys/Kemi/Bio/Geo - 
Fællesprøve
Praktisk/mundtlig   9,32
Obligatorisk projektopgave     9,84
Idræt Praktisk/mundtlig 9,03 10,01

FP10 2019

Fag Disciplin Standpunkt Afgangsprøve FP10
Dansk Skriftlig 6,22 7,52
  Mundtlig 9,04 8,48
Engelsk Skriftlig 7,30 8,48
  Mundtlig 7,48 7,57
Tysk Skriftlig 7,00 6,00
  Mundtlig 7,00 7,89
Fransk Skriftlig 5,67 5,20
  Mundtlig 6,00 8,67
Samfundsfag   8,87  
Matematik Skriftlig 7,30 7,13
  Mundtlig 6,78 7,13
       
Fysik/kemi  Praktisk/Mundtlig 6,87 8,41
Obl. Selvvalgt Opgave          9,06

UVMs karakterstatistik

Her kan du se karaktergennemsnit for alle landets skoler