0.-5. klasse

Børn er vores dyrebareste eje, og en god og tryg begyndelse på skolelivet er det bedste, vi kan give dem. Vælger I Kildegård Privatskole og Kildegård Fritidsordning (KFO), har I valgt en skole til jeres barn, hvor trivsel, dannelse, faglighed og kreativitet går hånd i hånd, og hvor vi i trygge rammer på bedste vis værner om barnets faglige og sociale udvikling. Læs mere...

"Kildegård er en god skole, fordi vi har en stor legeplads, og vi hele tiden får nye venner."

Orla Nørskov og 
William P. Mikkelsen, 1B

 

 

"Der er mange søde lærere på Kildegård. Og de store elever er gode til at tage imod de nye elever i de små klasser."

Anna Kasten 3B 

"Vores forventninger omkring høj faglighed, deletimer samt lav klassekvotient er til fulde blevet indfriet."

Lotte Donnerborg,
mor til drenge i 3. og 7. klasse 

Børnehaveklasse fra august 2021

  • Linjefagslærere 2 timer pr. uge i både dansk og matematik.
  • Undervisning hver dag kl. 8-13 i faste og trygge rammer.
  • Tur til skolens egen lejr hvert år.
  • Skolefritidsordning og lektiecafé.
  • Venskabsklasse - hvert enkelt barn har tilknyttet en elev fra 3. klasse.

Vi afholder desværre ikke orienteringsaften for skoleåret 2021/22, men I er naturligvis meget velkomne til at henvende jer til vores skoleleder, Hans Kristensen, på 39 75 03 33, hvis I ønsker yderligere information om Kildegård og/eller ønsker en samtale med henblik på indmeldelse på skolen.