SKOLENS HISTORIE

Den 1. november 1870 oprettede Comtesse Thusnelda Moltke sin ”Borgerskole for Pigebørn”. Det var en skole uden eksamen – og altså kun for piger.

I 1873 blev fru Elise Bay ansat, og hun forblev Comtessens (stærke) medarbejder til sin død i 1916. Fru Elise Bay havde en adoptivsøn, der skulle i skole, og han blev den første dreng på skolen. Der blev derefter optaget nogle få brødre til piger, der allerede gik på skolen, men da en fællesskole dengang var et ukendt begreb, oprettede ”De to damer” den 1. september 1882 en drengeskole med fru Bay som leder.

De to skoler, der havde fælles bestyrelse, forblev to skoler, også efter de i 1895 fik én fællesbygning i Østersøgade. Drengeskolen kom til at hedde ”Østersøgades Gymnasium” (ØG), mens pigeskolen fortsat hed ”Comtesse Moltkes Pigeskole” (CMP). De første drenge dimitterede som studenter fra ØG i 1894, mens de første piger fik deres præliminæreksamen fra CMP i 1899. Comtesse Moltke var grundlæggende imod eksamensskole, men bøjede sig for tidens krav – også til piger!

I 1913, da Comtessen Moltke fyldte 70 år, blev skolernes fremtid sikret gennem oprettelsen af ”Institutionen E. Bays og Th. Moltkes skoler”. Men altså stadig som to kønsmæssigt ”delte” skoler hver med sit eget navn. Først i 1947 blev pigerne, som indtil da ”kun” kunne få realeksamen fra CMP, optaget i gymnasiet på ØG.

I 1950´erne drøftedes det at slå de to skoler sammen til én under navnet Østersøgades Gymnasium, og med starten på skoleåret 1960/61 påbegyndtes denne sammenlægning, der naturligvis blev gennemført gradvis. Samtidigt indså man med den daværende rektor, E. Freil, i spidsen, at de ret stramme bygninger i Østersøgade ikke længere kunne leve op til de lokalemæssige og elevtalsmæssige krav. 

Resultatet blev, at man købte grunden på Kildegårdsvej 87 og opførte skolen, som fik navnet ”Kildegård Gymnasium”. Bygningerne i Østersøgade blev solgt, men fungerer stadig som skole, ”Bordings Friskole”.

I 2005 blev gymnasieafdelingen lukket. Den tilbageværende skole fik navnet Kildegård Privatskole og fastholdt profilen som en gymnasieforberedende grundskole med elever fra børnehaveklasse til 10. klasse.