OPTAGELSE OG BETALING

Kildegård Privatskoles formål 
Skolen giver børn og unge undervisning og opdragelse gennem et samlet grundskoleforløb på grundlag af de til enhver tid gældende love og de af Undervisningsministeriet fastsatte bestemmelser og med respekt for den i institutionens oprindelige fundats indeholdte anmodning om, at alle der arbejder i skolen gør, hvad de formår, for at den videreføres i kristelig ånd som fri skole på et demokratisk grundlag med baggrund i det danske samfunds kulturværdier, ligeværd og tolerance. Skolens mål er, at undervisningen fra børnehaveklasse til 10.klasse skal være forberedende til videre uddannelse på gymnasialt niveau. 

Ansøgningsskema 240101 0.-9. klasse

Skolepenge og betaling

Skolepengene følger normalt de almindelige pristalsreguleringer og er fra 1. januar 2024 fastsat til 2.000 kr. pr. måned for børnehaveklasse – 5. klasse og 2.325 kr. pr. måned for 6.-9. klasse. Indmeldelsesgebyr på 1.500,- kr. og depositum på 2.500,- kr. indbetales ved optagelse. Indmeldelsesgebyret og depositum er tabt ved evt. framelding.
Betalingen for Fritidsordningen er fastsat til 1.150 kr. pr. måned for børnehaveklasse –  5. klasse.
Ved indmeldelse i KFO skal der indbetales et indmeldelsesgebyr på 1.500,- kr. Indmeldes eleven i skolen og KFO samtidig, skal der kun betales ét indmeldelsesgebyr.
Skoleåret går fra 1. august til 31.juli, og der betales således for 12 måneder pr. år.
Såfremt indbetalingen ikke tilmeldes PBS, opkræves et gebyr på 100 kr. pr. måned til administration.

Familiemoderation 
Der betales 100 % for første og andet barn, 50 % for tredje barn og 33⅓ % pr. barn for efterfølgende børn. Det er en forudsætning for moderationen, at børnene er elever på skolen samtidig. 

Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til skolens kontor. Der betales for den måned, udmeldelsen sker samt et udmeldelsesgebyr svarende til én måneds skolepenge. Ved udmeldelse til et skoleårs afslutning – som skal ske senest 31. maj – betales også skolepenge for juli måned.
Hvis eleven er undervisningspligtig, skal navn og adresse på den nye skole opgives.
Afgangsklasser (9. kl.) betragtes som udmeldt ved skoleårets afslutning uden skriftlig udmeldelse, men der skal, som beskrevet i ovenstående, betales for juli måned.
Reglerne for udmeldelse gælder såvel skolen som fritidsordningen.

 

Kildegård Fritidsordning 
Betalingen for Fritidsordningen er fastsat til 1075 kr. pr. måned i 12 måneder for børnehaveklasse til 5. klasse. Fritidsordningen har samme regler for udmeldelse som skolen.

Skolepengenedsættelse
Tildelingen af tilskud til skolepengebetaling er indtægtsbestemt. Ansøgning om tilskud skal sendes til skolens sekretariat inden den 1. september, og der skal søges for hvert skoleå

Bliv kontaktet

Udfyld formularen, og vi vil kontakte dig angående optagelse på Kildegård Privatskole.

Ønsker du at booke et møde med skoleleder Hans Kristensen angående optagelse? Angiv ønske til uge / dag / tidspunkt.