FØRSTE SKOLEDAG

Første skoledag er en særlig dag for alle. I festsalen samles store og små til fællessang og festtale, og eleverne mødes derefter i klasserne, hvor klasselæreren byder velkommen til et nyt og dejligt skoleår. På Kildegård Privatskole har de helt små elever, nemlig børnehaveklasserne, deres helt egen første skoledag, hvor de bliver modtaget af førsteklasserne, som byder dem særligt velkommen med flagalle og sang. Første skoledag er for 0.klasserne en festdag med sang og musik – og selvfølgelig skal der også laves lidt skolearbejde, mens mor og far møder ledelsen og de kommende lærere.

INTROARRANGEMENTER

Hvert år begynder ca. 150 nye elever på Kildegård. For hurtigt at få de mange nye elever til at føle sig hjemme, arrangeres en del introarrangementer. For børnehaveklassernes vedkommende begynder vi allerede før ferien med besøgsdage og forældrearrangementer, og for kommende 6. og 7. klasser arrangeres et kort møde umiddelbart inden sommerferien og introlejre, idrætsdage og fester i de første uger af det nye skoleår.

HØSTFEST

Den sidste torsdag i september afholdes traditionen tro høstfest på Kildegård for alle elever og deres familier. Denne dag syder og bobler skolen af aktivitet; alle klasser har en bod, en forlystelse, én restaurant, en cafe eller lign., som helst skal besøges af så mange som muligt, når skolens døre åbnes op kl. 16.00. Overskuddet fra høstfesten går til renovering af skolens gamle lejr, Færgelunden, der er beliggende i Jægerspris. De senere år er overskuddet gået til nye – og meget tiltrængte – toiletter og baderum til pigerne, ny drengesovesal og ikke mindst ombygning af køkkenet.

SKOLERNES MOTIONSDAG

Fredag før efterårsferien deltager eleverne fra 0.-8.kl. i Skolernes motionsdag. Skolens yngste elever løber sammen med deres lærere rundt om Gentofte Sø eller Utterslev Mose efter en sjov fælles opvarmning i festsalen, mens de ældste tager på cykeltur, dyster i forskellige sportsgrene eller løber orienteringsløb. Godt trætte vender eleverne tilbage til klasselokalerne, hvor den dejlig fælles sund buffet indtages, inden vi går hjem for at holde efterårsferie.

SKOLENS FØDSELSDAG

I. november har skolen fødselsdag – og når man bliver over 100 år, ja, så har man fortjent at blive fejret. Alle skolens elever samles i salen til fødselsdag, som indledes af børnehaveklassernes sang på scenen og fortsætter med fællessang og underholdning af professionelle kunstnere, inden klasserne samles igen til kagebord i klassen.

Og mon ikke der i 2020 bliver ekstra festligholdelse, når vi fylder 150 år!

JULEKLIPPEDAG

Julen er traditionernes højtid og børnenes fest. 1.december hygger alle de mindste elever sig i klasserne til klippe-klistre-dag, hvor skolen bliver pyntet til den helt store guldmedalje. D. 13. december, på Luciadag, fejrer vi, at dagene snart bliver lysere. Pigerne fra 7.kl. bærer lyset rundt på skolen og synger smukt om Santa Lucia. I salen underholder pigerne efterfølgende med et smukt repetoire af julesange akkompagneret af skolens dygtige musiklærere og udvalgte elever.

LUCIA

Alle pigerne fra skolens fem 7. klasser i hvide kjoler og med levende lys i hænderne markerer Luciadagen som 7. klassernes piger har gjort de sidste 50 år. Børnehaveklasse-6. klasse – “forstærket” med stolte forældre – sidder musestille i festsalen og venter på optoget, der stille nærmer sig. Efter “Santa Lucia” synger pigerne et potpourri over danske, engelske og latinske julesange og går derefter skolen rundt, så skolens øvrige elever og lærere også får en stemningsfuld oplevelse.

JULEAFSLUTNING

På decembers sidste skoledag mødes alle skolens elever, forældre og lærere til juleafslutning i Helleruplund Kirke. Udvalgte elever fra femte klasse læser juleevangeliet højt, og præsten formidler julens budskab. Et lærerkor og elever på forskellige klassetrin fremfører nogle af julens dejlige sange, og alle synger i fællesskab julen ind, inden vi skilles for at fejre jul og nytår.

KARNEVAL

En stor årlig begivenhed for børnehaveklasse til 4. klasse. Børnene slår katten af tønden i skoletiden, og om aftenen møder de udklædte elever op sammen med deres forældre til karneval. Der er et fast program med danseoptræden af eleverne fra 0.-3. klasse og 4. klassernes optræden. 5. og 6. klasserne holder også karneval, og her skiftes mellem temaerne Østen og Vesten. Festen er med tøndeslagning, middag og diskotek og er UDEN forældre.

ÅRSBAL

Dagen før sidste skoledag for afgangsklasserne er der årsbal for elever og lærere. Der er middag, taler, Les Lanciers og underholdning – men selvfølgelig ingen alkohol.

DIMISSION

Ved skoleårets afslutning afholdes dimission for afgangsklasserne. Elever, forældre, ledelse og lærere samles i festsalen til taler, musik, sang og overrækkelse af afgangsprøvebeviser. Efter ceremonien er skolen vært ved et glas vin.

LEJRSKOLER

6., 8. og 10. klasserne er på lejrskoler:
I 6. klasse arrangerer læreren en lejrskole i Danmark, som varer 5 dage.
I 8. klasse arrangerer skolen en lejrskole for alle 8. klasser. Lejrskolen varer 6 dage inkl. bustransport. 
I 10. klasse arrangerer klasselærerne en fælles lejrskole for 10. klasse. Lejrskolen varer 6 dage inkl. bustransport.

Alle øvrige klasser er på tur til skolens lejr i Jægerspris. ALLE ture er forældrebetalte.

MORGENSANG

Der er morgensang hver dag for børnehaveklasse til 6. klasse. Skolens musiklærere akkompagnerer på guitar og klaver, og eleverne synger sange, der spænder fra ‘Danmark, nu blunder den lyse nat’ til ‘Jutlandia’ og ‘Only Teardrops’.

ELLEORE

Kongeriget Elleore er Nordens 4. største kongerige og er beliggende i Roskilde Fjord. Kongeriget har en mangeårigt samarbejde med Kildegård Privatskole og rekrutterer hvert år nye elleborgere fra skolen. For yderligere information se: www.elleore.dk eller kontakt Premierministeren på [email protected]