TILSYN VED KILDEGÅRD PRIVATSKOLE

Tilsynsførende for Kildegård Privatskole: Knud Nordentoft

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/19

Tilsynserklæring for skoleåret 2019/20

Tilsynserklæring for skoleåret 2020/21

Tilsynserklæring for skoleåret 2021/22

Tilsynserklæring for skoleåret 2022/23