MASTER CLASS

Hvert år tilbyder vi eleverne i 7.-9. klasse at deltage i nogle valgfrie undervisningsforløb. Her får de mulighed for at arbejde med emner, de ikke møder i den daglige undervisning sammen med elever med samme interesse. Undervisningen varetages af lærere, der har særlig interesse i det pågældende emne. Fagrækken spænder vidt med såvel meget teoretiske ’tænkefag’ som mere praktiske fag. Fagene kan f.eks. være Foto – Algebra – Sushi – Præsentation – Billedkunst – Økonomi