SKOLESTART

Børnehaveklasse

 • Linjefagslærere 2 timer pr. uge i både dansk og matematik
 • Undervisning hver dag kl. 8-13 i faste og trygge rammer
 • Tur til skolens egen lejr hvert år
 • Skolefritidsordning og lektiecafé
 • Lektiehjælpe med skolens faste lærere
 • Venskabsklasse – hvert enkelt barn har tilknyttet en elev fra 3. klasse

Kildegårdfolder

Skolestartfolder

Traditionsfolder

Åbent-hus-folder til skolestart august 2023

Ansøgningsskema

Vi har holdt orienteringsmøde i november for børnehaveklasseelever fra august 2023. Hvis I ikke havde mulighed for at deltage, er I meget velkomne til at henvende jer til vores skoleleder, Hans Kristensen, på 29 87 03 03. Her har I også mulighed for at få yderligere information om Kildegård og/eller aftale en samtale med henblik på indmeldelse på skolen.

6.-7. klasse

 • Gymnasieforberedende undervisning
 • Brobygning til gymnasiet i 8.-9. klasse
 • Linjefagslærere i alle fag
 • Karakterer fra 6. klasse og årsprøver i 8. klasse
 • Tilbud om MasterClasses i f.eks. retorik
 • Introlejr i nye klasser og skilejrskole i 8. klasse

Kildegårdsfolder

Overbygningsfolder

Traditionsfolder

Ansøgningsskema

Vi holder orienteringsaften for kommende 6.-7. klasser torsdag den 24. november kl. 19.30. Her er I meget velkomne - både børn og voksne!
Hvad enten I kan komme til orienteringsaftenen eller ej, har I mulighed for at henvende jer til vores skoleleder, Hans Kristensen, på 29 87 03 03, hvis I ønsker yderligere information om Kildegård og/eller ønsker en samtale med henblik på indmeldelse på skolen.

optagelse på andre årgange end de nævnte

Vi har venteliste til de fleste klassetrin, men ring til vores skoleleder, Hans Kristensen, 29 87 03 03, hvis I er interesserede i at få jeres børn optaget på et andet trin end de ovenfor nævnte.