SKOLESTART

 • Linjefagslærere 2 timer pr. uge i både dansk og matematik
 • Undervisning hver dag kl. 8-13 i faste og trygge rammer
 • Tur til skolens egen lejr hvert år
 • Skolefritidsordning og lektiecafé
 • Lektiehjælpe med skolens faste lærere
 • Venskabsklasse – hvert enkelt barn har tilknyttet en elev fra 3. klasse

Kildegårdfolder

Skolestartfolder

Traditionsfolder

Åbent-hus-folder til skolestart august 2023

Ansøgningsskema

Vi har holdt orienteringsmøde i november for børnehaveklasseelever fra august 2023. Hvis I ikke havde mulighed for at deltage, er I meget velkomne til at henvende jer til vores skoleleder, Hans Kristensen, på 29 87 03 03. Her har I også mulighed for at få yderligere information om Kildegård og/eller aftale en samtale med henblik på indmeldelse på skolen.

 • Gymnasieforberedende undervisning
 • Brobygning til gymnasiet i 8.-9. klasse
 • Linjefagslærere i alle fag
 • Karakterer fra 6. klasse og årsprøver i 8. klasse
 • Tilbud om MasterClasses i f.eks. retorik
 • Introlejr i nye klasser og skilejrskole i 8. klasse

Kildegårdsfolder

Overbygningsfolder

Traditionsfolder

Ansøgningsskema

Vi holder orienteringsaften for kommende 6.-7. klasser torsdag den 24. november kl. 19.30. Her er I meget velkomne - både børn og voksne!
Hvad enten I kan komme til orienteringsaftenen eller ej, har I mulighed for at henvende jer til vores skoleleder, Hans Kristensen, på 29 87 03 03, hvis I ønsker yderligere information om Kildegård og/eller ønsker en samtale med henblik på indmeldelse på skolen.

Vi har venteliste til de fleste klassetrin, men ring til vores skoleleder, Hans Kristensen, 29 87 03 03, hvis I er interesserede i at få jeres børn optaget på et andet trin end de ovenfor nævnte.