SKOLESTART

Børnehaveklasse

 

Kildegårdfolder

Skolestartfolder

Traditionsfolder

Åbent-hus-folder til skolestart august 2024

Ansøgningsskema

Vi har holdt orienteringsmøde den 9. november kl.19.30. Hvad enten I deltog i mødet eller ej, er I meget velkomne til at henvende jer til vores skoleleder, Hans Kristensen, på 39 75 03 33. Her har I mulighed for at få yderligere information om Kildegård og/eller aftale en samtale med henblik på indmeldelse på skolen.

6.-7. klasse

 

Kildegårdsfolder

Overbygningsfolder

Traditionsfolder

Ansøgningsskema

Vi holder orienteringsaften for kommende 6.-7. klasser torsdag den 23. november 2023 kl. 19.30. Her er I meget velkomne – både børn og voksne!

Hvad enten I kan deltage i mødet eller ej, er I meget velkomne til at henvende jer til vores skoleleder, Hans Kristensen, på 39 75 03 33, hvis I ønsker yderligere information om Kildegård og/eller ønsker en samtale med henblik på indmeldelse på skolen.

Optagelse på andre årgange end de nævnte

Vi har venteliste til de fleste klassetrin, men ring til vores skoleleder, Hans Kristensen, 29 87 03 03, hvis I er interesserede i at få jeres børn optaget på et andet trin end de ovenfor nævnte.