Print

Skolestart

Børnehaveklasse

 • Linjefagslærere 2 timer pr. uge i både dansk og matematik
 • Undervisning hver dag kl. 8-13 i faste og trygge rammer
 • Tur til skolens egen lejr hvert år
 • Skolefritidsordning og lektiecafé
 • Lektiehjælpe med skolens faste lærere
 • Venskabsklasse – hvert enkelt barn har tilknyttet en elev fra 3. klasse

Kildegårdfolder

Skolestartfolder

Traditionsfolder

Åbent-hus-folder til skolestart august 2020

Ansøgningsskema

Der er hvert år orienteringsmøde i oktober/november for kommende børnehaveklasser. Vi har i dette skoleår afholdt orienteringsaften for skoleåret 2020/21 den 14. november, men I er naturligvis meget velkomne til at henvende jer til vores skoleleder, Hans Kristensen, på 39 75 03 33, hvis I ønsker yderligere information om Kildegård og/eller ønsker en samtale med henblik på indmeldelse på skolen.

6.-7. klasse

Kildegårdfolder

Overbygningsfolder

Traditionsfolder

Ansøgningsskema

Vi har i dette skoleår afholdt orienteringsaften for skoleåret 2020/21 den 5. december, men I er naturligvis meget velkomne til at henvende jer til vores skoleleder, Hans Kristensen, på 39 75 03 33, hvis I ønsker yderligere information om Kildegård og/eller ønsker en samtale med henblik på indmeldelse på skolen.

 • Gymnasieforberedende undervisning
 • Brobygning til gymnasiet i 8.-9. klasse
 • Linjefagslærere i alle fag
 • Karakterer fra 6. klasse og årsprøver i 8. klasse
 • Tilbud om MasterClasses i f.eks. retorik
 • Introlejr i nye klasser og skilejrskole i 8. klasse

Optagelse på andre årgange end de nævnte

Vi har venteliste til de fleste klassetrin, men ring til vores skoleleder, Hans Kristensen, 39 75 03 33, hvis I er interesserede i at få jeres børn optaget på et andet trin end de ovenfor nævnte.