VÆRDIGRUNDLAG FOR KILDEGÅRD PRIVATSKOLE

Vision

Kildegård Privatskole vil udvikle hele mennesker – dannede, fagligt kompetente og med et solidt fundament for videre uddannelse.

Mission

Kildegård Privatskole er en kulturbærende, traditionsrig skole, hvor høj faglig kvalitet og dannelse er grundlaget for at forberede eleverne til et videre uddannelsesforløb. Vi skaber rammerne for, at eleverne kan udvikle sig individuelt, samtidig med at de lærer at indgå i et fællesskab, hvor ordentlig og empatisk adfærd er bærende for samværet med andre.

Professionalisme

Højt fagligt niveau, en engageret lærestab, traditionelt undervisningsmiljø og fokus på skolens udvikling garanterer, at den enkelte elev opnår så gode resultater som muligt, bliver udfordret individuelt og godt forberedt til en uddannelse på gymnasialt niveau. Tæt dialog og involvering sikrer et tillidsfuldt og troværdigt samarbejde mellem skole og hjem.

Dannelse

Ordentlig og imødekommende adfærd – kendetegnet ved ligeværd og tolerance – er med til at skabe velopdragne, veluddannede og kulturbærende, hele mennesker.

Trivsel

Struktur og dialog i den daglige undervisning samt empati og ansvarlighed medfører, at vi har en høj grad af såvel faglig som social trivsel.

Kreativitet

Nytænkning og originalitet – såvel i de traditionelt kreative fag som i de velkendte faglige discipliner – medvirker til, at alle elever og lærere udvikler sig, og at alle har mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder.

Traditioner

En lang række af stolte og sjove traditioner skaber glæde og samhørighed samt styrker tilhørsforholdet til skolen.

Læs mere i skolens værdifolder – Dannelse til Uddannelse