Bestyrelsen

generelt om bestyrelsen

Bestyrelsen på Kildegård Privatskole består af 7 medlemmer, der er valgt af og blandt forældrene.
I bestyrelsesmøderne deltager desuden skolens ledelse og lærerrådets formand.
På forældremøderne i september vælges fire medlemmer således, at to vælges af forældrene i gruppen Bh.kl.-6. klassetrin, og to vælges af forældrene i gruppen 7.-10. klassetrin.
På forældreårsmødet i oktober vælges tre medlemmer i plenum.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, suppleanten for 1 år. 

bestyrelsens medlemmer

Christian Bamberger Bro - Formand
[email protected]

Thomas Heldarskard-Winnerskjold - Næstformand
Caroline Hjort Kasten
Cecilie Darling
Christian Kock
Henriette Brent-Petersen
Ulrik Meinert-Medici