FRITIDSORDNING - KFO

kontaktinformation

Telefonnumre
Skoleafdelingen (0.-3.klasse): Tlf. 39 75 03 40   
Villaen (4.-5.klasse): Tlf. 39 68 16 62  el. 93 87 14 31
I skoleafdelingen træffes vi kl. 13.00-17.00 - i villaen kl. 14.00-17.00.

I er altid velkomne til at kontakte os, og er der behov for yderligere oplysninger omkring fritidsordningen, kan vi kontaktes pr telefon eller på vores kontor, der er placeret på skolen i lokalet bag caféen.


Kontakt

Leder: Philip Wittrock. Tlf: 22 74 72 38 Mail: [email protected]

åbningstider

Åbningstider
Kl. 7.15-8.05 og kl. 13.00-17.00
Morgenåbningen for 1.-5. klasse er i lokale 21 i skoleafdelingen. Børnene hygger sig inden skolestart og sendes til deres klasselokaler ca. kl. 8.05
Morgenåbning for børnehaveklassebørnene er i børnehaveklasselokalerne (lokale 26 og 27) fra 7.15-8.15.


Vedr. ferier og helligdage.

Fritidsordningen har lukket alle helligdage, men holder åbent i skoleferierne undtaget følgende:

 • 24. december til 31. december (begge dage inkl.)
 • Mandag, tirsdag og onsdag før Påske.
 • Dagen efter Kristi himmelfart.
 • Derudover kan der enkelte varierende lukkedage

Åbningtiderne er i disse perioder også kl. 7.15-17.00 dog 16.30 på fredage.
Børnene skal af hensyn til eventuelle ture, møde senest kl. 9.30. 
Villaen er lukket i skoleferierne, så alle børn holder til i skoleafdelingen.
Til og fra-melding til fritidsordningen i skoleferier sker via Tabulex.
På fridage og i ferier skal børnene ud over madpakker også medbringe drikkevarer i en turtaske samt tøj til vejret.

dagligdagen

Eleverne i børnehaveklassen modtages af de to børnehaveklasseledere i skoleafdelingen fra kl. 7.15. Eleverne i 1.-5. klasse modtages af en pædagog i lokale 21.
Det pædagogiske personale henter børnene i deres klasser efter skoletid.


Her videregives først generelle informationer vedrørende dagen i fritidsordningen, og derefter krydses børnene ind eller hjem. Resten af dagen er det børnene selv, der krydser sig ind og ud af aktiviteter/steder i fritidsordningen på basecomputeren. Det er vigtig, man husker at krydse sig hjem og siger farvel til en voksen.

lokaler

Fritidsordningen består af 2 afdelinger. Skoleafdelingen, som er beliggende i skolens lokaler over for børnehaveklasserne. Her er børnene fra 0.-3. klasse.  Villaen ligger på Kildegårdsvej 103 og støder op til skolens boldbane. Her er 4. og 5. klasserne.
Fritidsordningen har derudover et stort værksted, der er beliggende i skolens underetage. Desuden benyttes skolens sports- og  udendørsfaciliteter, samt skolen øvrige lokaler efter behov.

aktiviteter

Tabulex giver et overblik over, hvad man kan lave i den kommende tid. Det er også her aktivitetsplaner og diverse arrangementer bliver kommunikeret ud. Når der er ture på programmet, vil det fremgå, hvornår der er tilmeldingsfrist.
Som nævnt er det aktivitetstilbud. Det betyder, at det er frivilligt, om børnene vil benytte sig af dem. Efter en skoledag med bundne opgaver og aktiviteter kan der hos det enkelte barn være behov for at slappe af og selv bestemme, hvor meget man ønsker at deltage i. Vi finder det vigtigt, at det er børnenes tid.
Mange aktiviteter kan man gå til og fra, og alle børn har en skuffe, hvor ikke-afsluttede ting/tegninger kan gemmes fra dag til dag. Nogle aktiviteter indebærer dog en vis grad af forpligtigelse i forhold til deltagelse. Det kan være aktiviteter, hvor man laver noget fælles og derfor er afhængige af hinanden i forhold til "produktets" udvikling, eller det kan være aktiviteter, der indebærer fælles fortløbende vejledning i forhold til at lære en bestemt teknik.
Der er mange forskellige muligheder for aktiviteter i fritidsordningen. Vi råder over et stort værksted, hvor der er mulighed for at arbejde med træ, maling, gips m.m., og i skoleafdelingen er lokalerne funktionsopdelte:

"krea/tegnerum" (lokale 20-21) er der muligheder for at sy, væve, strikke, lave ting med perler m.m. samt tegne og klippe-klistre. Her er også muligheder for at sidde i sofaerne og hygge sig med kammeraterne, læse og kigge i bøger og blade.
spillerummet (lokale 22) er der bl.a. mulighed for at spille Wii samt diverse kort- og brætspil.
puderummet (lokale 23) er der mulighed for at lege og bygge huler med de mange forskellige hynder og store bløde klodser.
byggerummet (lokale 24) er der mange forskellige typer af klodser og plader, man kan bygge med.
Lounge (lokale 25) er der en god blanding af tilbud og muligheder, og det er også her der er Mindfullness/yoga.
Udover aktiviteter i ovennævnte lokaler, der er fritidsordningens egne, låner vi skolens faglokaler efter behov og vi gør flittigt brug af skolens boldhal og idrætssale om eftermiddagen.
I forhold til udendørs aktiviteter råder vi over skolegården og bandebanen om eftermiddagen. Fritidsordningen har deres egne legeredskaber, diverse cykler og mooncars. De større børn har også adgang til boldbanen i den store skolegård og rådighed over B1903s baner.


Vedr. aktiviteter i Villaen

Fritidsordningen for 4.-5.klasserne har til huse i Villaen, som ligger på Kildegårdsvej 103. Indgang til Villaen sker via bandebanen.
Hjertet i Villaen er køkken-alrummet. Det udgør sammen med 1.salen, det kreative værksted, hvor der blandt andet kan arbejdes med saks og papir, nål og tråd, maling, tegning, smykker og bagning. Her er også mulighed for at spille Wii, hygge sig i sofaerne eller i den lille udestue. I Villaen er der endvidere pool-/billardrum, samt adgang til pc'er. Udenfor i haven er der hængekøjer, og i forlængelse af haven er boldbanen.
Villaens børn kan naturligvis også benytte fritidsordningens værksted på skolen, ligesom Villa-afdelingen i lighed med skoleafdelingen kan låne skolens lokaler såsom boldhal og idrætssale m.m. samt B1903's baner. 

tilbudsemner

Tilbud kan fx være musik og rytmik, keramik, syning, filtning, collager, masker, vævning, marmorering, glasdekorationer, tegning/maling, bagning, computer, aftenåbent. Af sportstilbud kan nævnes: Dans gymnastik, leg i vand, fodbold, basket, boldlege, hockey samt stik- og rundbold. I både KFO og Villa er der også mulighed for lektielæsning og skolen tilbyder lektiehjælp man-torsdag fra 14-15 på PLC.


Der bliver løbende lagt info omkring arrangementer og andet info på Tabulex, det er derfor vigtigt man følger med her, da eventuelle tilmeldingsaktiviteter også skrives ud her.

ture

Vi forsøger at tage ud af huset en gang om måneden, eks. til sø, strand og skov, zoo, museer, teatre og lign. Dette foregår især i ferierne. I dagligdagen har vi som minimum en tur om måneden. Hvornår turene er placeret og for hvem tilbuddet er, vil fremgå på Tabulex.

eftermiddagsmåltider

Hver dag ml. 13.50 & 14.30 er der et let måltid. Det er som oftest frugt eller lign. Skulle ens barn have et større behov, er det derfor en god ide med lidt ekstra i madpakken. Det er vigtigt at vi bliver informeret om eventuelle allergier.

tabulex - kfo

Tabulex SFO

Fritidsordningen benytter Tabulex SFO, som er et online registrerings- og kommunikationsværktøj. Det er udviklet til at lette den daglige administration i fritidsordninger og er til gavn for både personale, børn og forældre.
Såvel på ForældreIntra som på skolens hjemmeside er der link til Tabulex SFO. På Tabulex SFO skal forældre udfylde barnets stamkort og holde det opdateret. Via Tabulex SFO kan forældre oprette besked om såvel faste som løbende aftaler, der vedrører barnet; fx sport, musikskole mens barnet er i fritidsordningen, legeaftaler, ændret afhentningstidspunkt, sygdom, ferie m.m.


For yderligere information om Tabulex SFO – se

http://www.tabulex.dk/uploads/tx_tabulexdownload/Tabulex_SFO_foraeldre.pdf

forventninger til børnene

Vi forventer, at eleverne selv 

 • Klæder sig på og klarer toiletbesøg.
 • Passer på egne og fritidsordningens ting.
 • Rydder op efter sig selv.
 • Holder orden i sin garderobe.
 • Medbringer skiftetøj og hjemmesko.
 • At man taler pænt og høre efter.
 • Har tøj med til vejret.

regler

Eleverne skal huske at krydse sig ud i Tabulex, og sige farvel til en voksen, inden de går hjem.


Hvis eleven bliver hentet af en anden end far eller mor, skal det på forhånd være skrevet i Tabulex.


Fritidsordningen har legetøjsdag om fredagen. Børnene må gerne medbringe eget legetøj på legetøjsdage, men husk, at det er på eget ansvar, og at fritidsordningen ikke erstatter legetøj, som er gået i stykker eller bortkommet. 

samarbejde i indskolingen

Fritidsordningen har et nært samarbejde med skolen. Fritidsordningens ledelse deltager i ugentlige møder med skolens ledelse. Personalet er repræsenteret ved forældremøder og konsultationer, og i dagligdagen er der en god kontakt mellem skolens lærere og pædagoger. Pædagoger, der er tilknyttet klasserne, deltager i undervisning minimum i 5 ugentlige timer. Der lægges stor vægt på det tværfaglige arbejde med skolen, således at barnets dagligdag på Kildegård Privatskole udgør en helhed.

optagelse

Alle børn fra børnehaveklassen til 5. klasse, der er elever på Kildegård Privatskole, kan optages i KFO, hvor der i øjeblikket er ca. 250 børn tilmeldt.

udmeldelse

Udmeldelse af fritidsordningen skal ske på skolens kontor og følger reglerne for udmeldelse af skolen. Man betaler altså for måneden, hvori udmeldelse finder sted, samt for den næstfølgende måned. Hvis udmeldelsen eksempelvis sker i februar, betales der for marts måned.

tabulex-vejledning