0.-5. KLASSE

Børn er vores dyrebareste eje, og en god og tryg begyndelse på skolelivet er det bedste, vi kan give dem. Vælger I Kildegård Privatskole og Kildegård Fritidsordning (KFO), har I valgt en skole til jeres barn, hvor trivsel, dannelse, faglighed og kreativitet går hånd i hånd, og hvor vi i trygge rammer på bedste vis værner om barnets faglige og sociale udvikling. Læs mere…

Børnehaveklasse fra august 2024?

Her er det trygt at være ambitiøs, uanset om det er fagligt, kreativt, musikalsk eller sportsligt.

  • Linjefagslærere 2 timer pr. uge i både dansk og matematik.
  • Undervisning hver dag kl. 8-13 i faste og trygge rammer.
  • Tur til skolens egen lejr hvert år.
  • Skolefritidsordning og lektiecafé.
  • Venskabsklasse – hvert enkelt barn har tilknyttet en elev fra 3. klasse.

Har I ikke mulighed for at deltage i orienteringsaftenen den 9. november, er I meget velkomne til at henvende jer til vores skoleleder, Hans Kristensen, på 29 87 03 03.
Her kan I få yderligere information om Kildegård og/eller aftale dato for en samtale med henblik på indmeldelse på skolen.

0. – 5. KLASSE OG FRITIDSORDNING

6. – 9. KLASSE – 6./7. FRA AUG. 24

BØRNEHAVEKLASSE FRA 2024

0. – 5. KLASSE OG FRITIDSORDNING

6. – 9. KLASSE – 6./7. FRA AUG. 23

BØRNEHAVEKLASSE FRA 2023