Professionalisme
DANNELSE
TRIVSEL
KREATIVITET
TRADITIONER

0.-5. KLASSE OG FRITIDSORDNING

6.-9. KLASSE

BØRNEHAVEKLASSE FRA 2024

0. – 5. KLASSE OG FRITIDSORDNING

6. – 9. KLASSE – 6./7. FRA AUG. 23

BØRNEHAVEKLASSE FRA 2023