Print

Optagelse og betaling

Kildegård Privatskoles formål 
Skolen giver børn og unge undervisning og opdragelse gennem et samlet grundskoleforløb på grundlag af de til enhver tid gældende love og de af Undervisningsministeriet fastsatte bestemmelser og med respekt for den i institutionens oprindelige fundats indeholdte anmodning om, at alle der arbejder i skolen gør, hvad de formår, for at den videreføres i kristelig ånd som fri skole på et demokratisk grundlag med baggrund i det danske samfunds kulturværdier, ligeværd og tolerance. Skolens mål er, at undervisningen fra børnehaveklasse til 10.klasse skal være forberedende til videre uddannelse på gymnasialt niveau. 

Skolepenge og betaling
Skolepengene følger normalt de almindelige pristalsreguleringer og er fra 1. januar 2019 fastsat til 1.700 kr. pr. måned for børnehaveklasse - 5. klasse og 1.900 kr. pr. måned for 6.-10. klasse.
Betalingen for Fritidsordningen er fastsat til 1025 kr. pr. måned for børnehaveklasse -  5. klasse.
Såfremt indbetalingen ikke tilmeldes PBS, opkræves et gebyr på 100 kr. til administration.
Skoleåret går fra 1. august til 31.juli, og der betales således for 12 måneder pr. år.
Når en elev optages på skolen, skal der indbetales et depositum på 2.000 kr.
Ved indmeldelse i skolen eller KFO skal der indbetales et indmeldelsesgebyr på 1000 kr. Indmeldes eleven i skolen og KFO samtidig, skal der kun betales ét indmeldelsesgebyr.
Såfremt eleven ikke begynder på skolen, tilbagebetales hverken indmeldelsesgebyr eller depositum.

Familiemoderation 
Der betales 100 % for første og andet barn, 50 % for tredje barn og 33⅓ % pr. barn for efterfølgende børn. Moderationen gælder det ældste barn. Det er en forudsætning for moderationen, at børnene er elever på skolen samtidig. 

Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til skolens kontor. Der betales for den måned, udmeldelsen sker, samt for de to følgende måneder. Ved udmeldelse til et skoleårs afslutning – som skal ske senest 31. maj – betales også skolepenge for juli måned.
Hvis eleven er undervisningspligtig, skal navn og adresse på den nye skole opgives. Afgangsklasser (9.kl., 10.kl.) betragtes som udmeldt ved skoleårets slutning uden skriftlig udmeldelse, men der skal betales, som beskrevet ovenstående, for juli. 

Kildegård Fritidsordning 
Betalingen for Fritidsordningen er fastsat til 1025 kr. pr. måned i 12 måneder for børnehaveklasse til 5. klasse. Fritidsordningen har samme regler for udmeldelse som skolen.

Skolepengenedsættelse
Tildelingen af tilskud til skolepengebetaling er indtægtsbestemt. Ansøgning om tilskud skal sendes til skolens sekretariat inden den 1. september, og der skal søges for hvert skoleår.

Bliv kontaktet

Udfyld formularen, og vi vil kontakte dig angående optagelse på Kildegård Privatskole.

Optagelse

Informationer