Print

Generelt om bestyrelsen

Bestyrelsen på Kildegård Privatskole består af 7 medlemmer, der er valgt af og blandt forældrene.
I bestyrelsesmøderne deltager desuden skolens ledelse og lærerrådets formand.
På forældremøderne i september vælges fire medlemmer således, at to vælges af forældrene i gruppen Bh.kl.-6. klassetrin, og to vælges af forældrene i gruppen 7.-10. klassetrin.
På forældreårsmødet i oktober vælges tre medlemmer i plenum.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, suppleanten for 1 år. 

 

 

 

Bestyrelsens medlemmer

Martin André Dittmer - Formand
Ulrich Christian Just Munch - Næstformand
Caroline Hjort Kasten
Christian Bamberger Bro
Henriette Brent-Petersen
Thomas Heldarskard-Winnerskjold
Steen Hellmann