Print

Karakterskala

BetegnelseBetegnelseECTS
12

Den fremragende præstation

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige manglerA
10Den fortrinlige præstationKarakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige manglerB
7Den gode præstationKarakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del manglerC
4Den jævne præstationKarakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige manglerD
02Den tilstrækkelige præstationKarakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål E
00Den utilstrækkelige præstationKarakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets  mål Fx
-3Den ringe præstationKarakteren -3 gives for den helt uacceptable præstationF